Det finns totalt fyra nyinrättade ST-platser för blivande akutläkare i landstinget. Två vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och två vid lasarettet i Enköping.

En som varit engagerad i att få till dessa tjänster är Martin Wohlin, universitetslektor i akutsjukvård vid Uppsala universitet och verksam vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Jag hoppas att detta ska leda till läkare som vågar ta ansvar, kan kommunicera och som tillbringar en stor del av sin tid på akutmottagningen, så att vi kan bygga upp ett klimat och en kultur av lärande även bland läkarna på akutmottagningen. I dag är övrig personal otroligt kompetent och alltid närvarande, medan läkarna är en yrkesgrupp som kommer på korta visiter och därmed sällan blir fullständigt kompetenta, insatta eller kanske ens intresserade av det akuta omhändertagandet, säger Martin Wohlin.

Att ha fler läkare som är specialiserade kan dessutom ge effekter för arbetet på akutmottagningarna. I dag har akutmottagningen på Akademiska sjukhuset en traditionell modell där varje specialitet bemannar ett antal jourlinjer oberoende av varandra.

– Där slösas det väldigt mycket tid och energi på att skicka papper mellan jourläkare och jourlinjer för att komma fram till vem som ansvarar för patienter och vem som ska göra vad. Att våga ta ansvar och ha en förmåga att kommunicera med andra ansvarstagande läkare kan bli en stor skillnad.

Tidigare har akutsjukvård varit en tilläggsspecialitet, där den som velat bli akutläkare tvingats ta en omväg via exempelvis en ST i kirurgi eller internmedicin först. Men sedan maj 2015 är akutsjukvård en egen basspecialitet. På frågan varför platserna i Uppsala dyker upp först nu svarar Martin Wohlin:

– Det tar jättelång tid att besluta om medel, rekrytera, skapa annonser, hitta kompetenta individer och få dem intresserade. Sedan ska dessa personer säga upp sig och kanske byta sjukhus och hemort. Jag tror att ställtiden från strategiskt beslut till läkare på golvet är minst ett år hur man än gör.

– Vi var på många sätt på tå, förberedda och önskade oss beslutet. Jag tror det gick väldigt fort på Akademiska sjukhuset ändå.

Enligt honom är planen nu att försöka rekrytera nya läkare varje år för att sakta men säkert bygga upp en god stab och kompetent grupp.

– I och med att vi har grundutbildningsuppdraget på universitetet så finns det mycket kompetens för  simuleringar, träning och traditionell undervisning. Vi har mycket verksamhet på akutkliniken som inte bara är att gå jour. Därför blir det extra viktigt att rekrytera personer med pedagogiskt intresse under de första åren för att bygga kvalitet på akuten.

Läs också:

Nu vill »alla« sjukhus ha akutläkare