Enligt Aftonbladet har Karolinska universitetssjukhuset internt meddelat sina anställda att man sedan torsdag morgon befinner sig i stabsläge. Orsaken ska vara ett för stort flöde av patienter i förhållande till antalet vårdplatser.

I ett pressmeddelande skriver sjukhuset att det framförallt är i Huddinge som söktrycket varit stort. Det ska bland annat bero på influensan och att personer med andra sjukdomar får en ökad känslighet under infektionssäsongen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet är det just nu över ett dygns väntan för att få en vårdplats när man söker akut.

Andra Stockholmssjukhus befinner sig också i ett ansträngt läge just nu. Bland annat har Södersjukhuset fått öppna upp 35 vårdplatser som varit indragna under julen. Danderyds sjukhus har i nuläget inte öppnat några extra vårdplatser, men väntetiden på akuten är längre än vanligt, rapporterar Svenska Dagbladet.

Även på andra håll i landet är trycket på vården stort. Landstinget Dalarna meddelar till exempel att det är mycket stort tryck på akutmottagningen vid Falu lasarett samtidigt som det är ont om vårdplatser. Även akutmottagningarna vid Mora och Avesta lasarett har hög belastning för tillfället.

Landstinget Dalarna uppmanar därför patienter att i första hand söka sig till sin vårdcentral där söktrycket inte är lika stort.  

På grund av influensa är läget vad gäller vårdplatser också bekymmersamt på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och vid Skellefteå lasarett.

Enligt Västerbottens läns landsting har också många anställda inom vården drabbats av influensa, vilket gör att landstinget är i stort behov av vikarier. Dessutom har man gått ut och vädjat till medarbetare som har möjlighet att komma till jobbet och hjälpa till.

– Det är ett tufft läge som råkar sammanfalla med julhelgerna där många medarbetare är lediga och svåra att nå. På några avdelningar är läget extra bekymmersamt och vikariebehovet stort. Många har fått jobba extra och behöver avlastning. Har man möjlighet att komma in och hjälpa till är det väldigt välkommet, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting i ett pressmeddelande.

Läkartidningen har tidigare i veckan även skrivit om ett utbrott av vinterkräksjuka på Centralsjukhuset i Kristianstad.