Åsa Molde. Foto: Privat.

Den internationella humanitära undersökningskommissionen, som den kallas på svenska, har till uppgift att undersöka svåra överträdelser av internationell humanitär rätt. Kommissionen består av femton medlemmar från olika länder, och den 8 december valdes den svenska krigskirurgen Åsa Molde in som en av dessa.

Hur känns det?

– Det känns helt fantastiskt. Det är en otroligt stor ära. Både för mig personligen men också för Sverige, som nu får en representant i den här kommissionen. Det är bara femton medlemmar, och man är vald i fem år, säger Åsa Molde.

Hur går arbetet i kommissionen till?

– Det handlar om att titta på brott mot Genèvekonventionen. De länder som skrivit på Genèvekonventionen har också förbundit sig att följa den. Nu sker inte alltid det, tyvärr. Då ska det finnas en grupp människor som kan undersöka vad som hänt och försöka ta reda på fakta.

– Det har att göra med att det är bra för människor som varit utsatta för krig och mist anhöriga att få veta vad som hänt. Det kan hjälpa i försoningsprocessen och kanske göra att man kan förlåta fienden. Det behövs kanske för att kunna gå vidare i livet. Det är det som är tanken.

Åsa Molde har stor erfarenhet av humanitärt arbete. Hon är krigskirurg och har under många år arbetat inom den internationella Rödakorskommittén. Med jämna mellanrum reser hon ut i världen och håller i kurser inom just krigskirurgi.

– Nu senast i oktober var jag i Ukraina och höll kurser både för civila och militära läkare. Det kändes väldigt meningsfullt eftersom de tyvärr varit utsatta för att ta hand om folk med olika vapenskador. Det är ett nytt område för dem och vi från Röda korsets sida har mycket erfarenhet av detta. Kurserna togs emot mycket väl. Det är tyvärr så att det pågår oroligheter, vilket betyder att det kommer skadade till sjukhusen då och då.

Vad blir den största utmaningen i det nya uppdraget?

– Största utmaningen är att få länderna att ta kontakt med oss. Vad kommissionen har gjort tidigare är att man framför allt försökt sprida information om de här lagarna och vad som gäller. Det kan behövas ännu mer, inte minst i stater där man inte har en fungerande regering. Där kan man behöva hjälp med information om vad man får göra och vad man inte får göra.

Den humanitära undersökningskommissionen har sitt första möte med de nya medlemmarna i februari. Tidigare svenska medlemmar har varit Carl-Ivar Skarstedt och Ove Bring.