Eftersom patienter som vårdas med tvång är en särskilt utsatt grupp anser regeringen att det är viktigt att säkerställa dessa patienters medverkan i vården.

– Det här är en patientgrupp som många gånger är i en väldigt utsatt situation. Förslagen i lagrådsremissen är viktiga för att möjliggöra att patienter inom tvångs- och rättspsykiatrisk vård kan vara delaktiga och få inflytande i sin vård i så stor utsträckning som möjligt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Tanken är bland annat att en samordnad vårdplan så långt som möjligt ska utformas i samråd med patienten och att patientens inställning till vårdinsatserna i vårdplanen ska redovisas i största möjliga utsträckning.

Dessutom föreslår regeringen att chefsöverläkare ska se till att patienten erbjuds uppföljande samtal efter genomförd tvångsåtgärd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.