Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska institutet. Foto: Martin Stenmark

– Jag anser att jag har gjort felbedömningar, och för att hålla Nobels renommé rent tar jag beslutet att avgå ur Nobelförsamlingen, säger Urban Lendahl i ett pressmeddelande.

Dessa felbedömningar är enligt Urban Lendahl anledningen till att han redan i februari beslutade att ta en paus från Nobelförsamlingens arbete.  Då lämnade han dessutom uppdraget som församlingens sekreterare.

Han anser bland annat att han var okritisk till KI:s beslut att fria Paolo Macchiarini från misstankarna om oredlighet i forskning. Detta trots att professor emeritus Bengt Gerdin granskat anmälningarna och kommit fram till att det rörde sig om forskningsfusk.

– Jag höll fast vid KI:s linje fram till dokumentärerna i Sveriges Television, som bland annat visade operationer av patienter i Ryssland som inte var dödligt sjuka, det vill säga att ingreppen inte kunde klassas som vitalindikation, säger Urban Lendahl.

Urban Lendahl är även självkritisk när det gäller rekryteringen av Paolo Macchiarini. Han uttryckte tidigt i processen att kirurgens cv såg intressant ut, och han var en av 14 forskare som undertecknade en skrivelse till rekryteringsutskottet till stöd för att rekrytera Paolo Macchiarini som gästprofessor till KI.

– Gör man bedömningsfel – även om man inte varit i beslutsställning – så bör man axla sitt ansvar just när det gäller organisationer som bygger på förtroende, som Nobelförsamlingen. Av samma skäl avgår jag även som ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd. Personligen blir det här också ett sätt att komma till ro med mig själv, säger Urban Lendahl.

Urban Lendahl har dock kvar sin nuvarande tjänst som professor i genetik vid KI:s institution för cell- och molekylärbiologi, där han även är biträdande prefekt.

Nobelförsamlingen består av 50 professorer från Karolinska institutet, och beslutar om pristagare för Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Församlingen har ingen möjlighet att på egen hand avsätta ledamöter.