I granskningen har Sveriges Kommuner och landsting, SKL, undersökt närmare 60 000 patientjournaler från cirka 60 sjukhus. Enligt rapporten har det totala antalet vårdskador minskat mellan första halvåret 2013 och samma period 2016.

– Landstingen och regionerna har gjort ett omfattande förbättringsarbete och det har gett resultat, säger Hans Karlsson, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg, i ett pressmeddelande.

Däremot ökar andelen vårdtillfällen där patienter utlokaliseras från tre procent 2015 till närmare fem procent första halvåret 2016. Enligt SKL innebär utlokalisering en patientsäkerhetsrisk och något man bör sätta in kraftfulla åtgärder mot.

– Det är allvarligt, risken att drabbas av vårdskador är dubbelt så hög för patienter som utlokaliseras, och alltså vårdas på någon annan avdelning än den som har speciell kompetens för patientens behov, säger Hans Karlsson.

Om utlokalisering ändå måste användas ska det ske på ett sätt som minimerar riskerna för patienterna, menar SKL.

Enligt rapporten får årligen omkring 100 000 patienter på svenska sjukhus vårdskador. Kostnaden för extra vårdtid som beror på vårdskador beräknas till cirka sju miljarder kronor varje år.

Ta del av hela rapporten här.