World Medical Association, WMA, är inför nästa år bekymrade över den ökande risken att läkare och vårdpersonal blir måltavlor i krigszoner och konfliktområden. Det framgår av ett nyårsmeddelande från organisationen, som publicerades på fredagen.

­– Antalet döda och skadade bland läkare och annan sjukvårdspersonal under det senaste året är en tragisk påminnelse om den minskande respekten för internationella lagar och konventioner om det skydd som bör ges till all medicinsk personal i krigszoner. Bombningar av sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar måste upphöra och vi hoppas under det kommande året se alla regeringar anstränga sig och respektera hälso- och sjukvårdstjänster som ett av kärnvärdena för internationell humanitär rätt, säger WMA:s ordförande Ketan Desai i nyårsmeddelandet.

Ketan Desai lyfter även fram klimatförändringarna och den nya antagna policyn kring klimatet som innebär att WMA uppmanar hälsoorganisationer världen över att sluta investera i energibolag som förlitar sig på fossila bränslen.