I ett pressmeddelande säger WMA:s ordförande Ketan Desai:

– Vad vi ser i dag är ett sammanbrott av civilisationen som leder till katastrofala dödssiffror, miljontals människor som drivits från sina hem och tusentals människor under belägring. Vi vädjar till FN:s säkerhetsråd att sätta humanitära insatser före politiska mål. Människorna i Aleppo är i behov av omedelbar vård och medicinska förnödenheter och det är vår moraliska och etiska plikt att svara.

Vidare menar Ketan Desai att det är mycket viktigt att sjukvårdspersonal skyddas och respekteras så att de kan hjälpa befolkningen. Enligt WMA har uppskattningsvis 270 sjukvårdsinrättningar attackerats och 760 sjukvårdsarbetare dödats sedan kriget i Syrien började 2011.

Dessutom vill WMA se en oberoende utredning av angreppen på staden och att åtgärder vidtas mot de som är ansvariga.