Det var i förra veckan som Dan Kareliusson, Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms läns landsting, uttalade sig i Dagens Nyheter och hävdade att krisen inom akutsjukvården beror på att invånare med invandrarbakgrund i högre utsträckning än andra söker sig till sjukhusens akutmottagningar i stället för till primärvården, samt att behovet av tolkar i fler patientmöten kräver tid som annars skulle ha kommit andra patienter till godo.

Företrädare för akutsjukhusen tillbakavisade bestämt att så skulle vara fallet och hänvisade bland annat till statistik som visar att tolkar används vid mindre än en procent av alla besök. Dan Kareliusson, å sin sida, hävdade att han stödjer sig på uppgifter från »sympatisörer« till Sverigedemokraterna som rapporterar in statistik om patienternas etnicitet till partiet.

Detta fick sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) att reagera. Till DN säger hon att sjukvårdsdirektören fått i uppdrag att undersöka frågan med sjukhusdirektörerna.

– Vi måste ju säkerställa att det inte förekommer den här typen av bevakning eller registrering, säger hon.

Läkarkåren går dock längre än så. På mindre än 24 timmar samlades nära 200 läkare vid Danderyds sjukhus till ett upprop i form av ett öppet brev, som publicerats i DN.

Läkarna beklagar att Kareliussons uttalande inte bemötts starkare av sjukvårdslandstingsrådet. »Att använda situationen inom akutsjukvården som ett slagträ för att få igenom en invandrarfientlig politik är farligt och ovärdigt«, skriver de, och fortsätter: »Frågan är vilka Sverigedemokraterna menar ska bli syndabockar för problem inom sjukvården härnäst? Är det de psykiskt sjuka, patienter med funktionshinder av olika slag eller är det pensionärer med många sjukdomar?«

Vidare skriver läkarna att den svenska sjukvården skulle krascha fullständigt utan invandring till Sverige. Många anställda är själva första eller andra generationens invandrare, och utan deras insatser skulle vården över huvud taget inte fungera. »Vi som arbetar inom vården har som starkt önskemål att våra politiker försöker hitta hållbara lösningar i stället för att ägna sig åt smutskastning utan någon som helst verklighetsförankring«, avslutar de.

Läs hela brevet från läkarna vid Danderyds sjukhus här.