Överenskommelsen omfattar 511 miljoner kronor för 2017 och tanken är att främja förutsättningarna för att förbättra förlossningsvården och att stärka insatserna som rör kvinnors hälsa.

Den förnyade överenskommelsen liknar den som slöts mellan regeringen och SKL för åren 2015 till 2016. En nyhet är att den nya överenskommelsen innehåller krav på att prioritera insatser som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan för kvinnor i särskilt socioekonomiskt utsatta områden.

Andra frågor som ska prioriteras är jämlikt stöd till kvinnor och män i föräldraskapet och att utveckla nuvarande kunskapsstöd.

– Det finns stora behov och utmaningar i förlossningsvården, liksom i annat arbete som rör kvinnors hälsa. Därför är den här satsningen så viktig, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Den nya överenskommelsen gäller från 2017 till 2019.