Fallet, som tas upp i AD i dag, rör en barnmorska som sökte anställning på tre kvinnokliniker i Region Jönköpings län. Efter att hon förklarat att hon på grund av sin kristna tro inte kunde utföra aborter, nekades hon anställning.

Barnmorskan anmälde händelserna till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som konstaterade att det inte rörde sig om diskriminering. Att kunna medverka vid aborter måste anses vara ett relevant krav vid anställning av en barnmorska, ansåg DO. Även Jönköpings tingsrätt kom till samma slutsats.

Nu har målet alltså nått Arbetsdomstolen. Ett liknande fall, gällande en barnmorska i Sörmland, är också överklagat till AD.

Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion drivs båda fallen som en del av en internationell kampanj med syfte att bland annat påverka den europeiska abortlagstiftningen. Bakom kampanjen står den kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF), som bland annat driver frågan att rätten till liv ska gälla från befruktningsögonblicket. En sådan lagstiftning skulle göra aborter olagliga.

– Det här fallet är ett klassiskt exempel på det lobbyarbete som ADF gör. De har drivit liknande rättsfall i USA ganska länge nu. Det är tydligt att ADF försöker att exportera strategin till Sverige, säger Joshua Wilson, docent i statsvetenskap vid universitet i Denver, till Ekot.

– Huvudsyftet med att stötta sådana här rättsfall är att minska tillgängligheten till abort, och skapa en reva i abortlagstiftningen, fortsätter han.

Enligt Ekot stöttar ADF barnmorskornas fall både juridiskt och ekonomiskt. De har bidragit med olika inlagor till domstolarna och medverkar även i donationskampanjer för barnmorskornas räkning. Syftet ska vara att tvinga såväl Sverige som andra länder att ge vårdpersonal rätt till samvetsfrihet.

Utfallet i AD kan bli viktigt, säger Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, till Ekot.

– Det kan ha ganska stor betydelse. Domstolens avgörande kan komma att bli vägledande för hur de här frågorna bör hanteras av vården.

I går, måndag, fick abortfrågan även global uppmärksamhet. Som ett av sina första beslut som USA:s nya president, återinförde Donald Trump den regel som innebär att amerikanska skattemedel inte får gå till biståndsorganisationer som erbjuder abortrådgivning eller arbetar för att införa rätten till abort i länder där det är förbjudet. Regeln – kallad »the global gag rule« – instiftades under president Ronald Reagan och har därefter rivits upp respektive återinförts beroende på vem som suttit på presidentposten.

Enligt New York Times finns det stora farhågor att förbudet kommer att få stora konsekvenser. Forskning visar att det snarast riskerar att öka antalet aborter, då kliniker och organisationer som även arbetar med att informera om och erbjuda preventivmedel tvingas stänga på grund av uteblivna bidrag. Även antalet illegala aborter riskerar att öka, skriver tidningen.

Tidigare artiklar om fallet i Jönköping:

Jönköpings tingsrätt: Barnmorskan ej diskriminerad

Barnmorska överklagar dom

Läkarförbundet: Nej till samvetsfrihet

Tidigare artiklar om fallet i Sörmland:

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Abortvägrande barnmorska inte kränkt – nekas skadestånd

Barnmorska överklagar dom – vill ha skadestånd