Som Läkartidningen tidigare har berättat vill regeringen underlätta för landstingen och regionerna att starta sprututbytesprogram. Fram till i dag har en överenskommelse mellan landstingen och de berörda kommunerna krävts för att starta en sprututbytesverksamhet, vilket har lett till att det hittills endast öppnats sju mottagningar i fyra landsting.

I och med den nya lagen, som riksdagen antog i dag, försvinner den kommunala vetorätten. Dessutom sänks åldersgränsen för att delta i ett sprututbytesprogram från 20 till 18 år.

– Det innebär på intet sätt att vi vill se en mer liberal narkotikapolitik, men den politik vi har måste balanseras med en skadereducerande verksamhet och där är sprutbytesprogram ett viktigt inslag, säger Mikael Malm, handläggare på Sveriges Kommuner och landsting, till nyhetsbyrån TT.

De nya reglerna träder i kraft 1 mars i år. Det betyder att det blir fritt fram för det sprututbytesprogram som Landstinget Sörmland planerar att starta vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna – trots att kommunens politiker enligt SVT Nyheter Sörmland tidigare avvisat idén vid flera tillfällen.

– Arbetet för att starta ett sörmländskt sprututbytesprogram har pågått under en längre tid och handlar om en folkhälsoinsats för en utsatt grupp människor. Ytterst handlar det om allas rätt till en jämlik hälsa, säger Fredrik Lundgren (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Landstinget Sörmland, i ett pressmeddelande.

Till P4 Sörmland säger han:

– Vi ser det här som en smittskyddsåtgärd genom att missbrukare inte ska sprida allvarliga sjukdomar sinsemellan. Samtidigt kan det vara en inkörsport till att motivera sig för att ta sig ur missbruket.