Diskrimineringsombudsmannen (DO) har återigen fått in en anmälan som rör en spärr mot manliga personnummer i journalsystemet Obstetrix och fosterövervakningssystemet Milou. Spärren medför att transmän inte kan registreras i de två systemen, som är sammankopplade.

Anmälan har gjorts av samma person som anmälde Stockholms läns landsting (SLL) till DO för detta redan 2015. Vid sin andra graviditet upptäckte han att spärren trots tidigare anmälan fanns kvar. Till följd av detta drabbades han av en mängd praktiska problem och risk för vårdskador. Eftersom han varit tvungen att bära med sig en pappersjournal under både graviditet och förlossning har han enligt anmälan både löpt en patientsäkerhetsrisk och utsatts för andra missgynnanden. Dessutom fick barnet problem att skaffa personnummer.

I samband med den tidigare anmälan från 2015 meddelade SLL i ett yttrande till DO att leverantörerna av de två systemen hade kontaktats i syfte att undersöka möjligheten att ta bort spärren, och att båda leverantörer svarat positivt på frågan. SLL medgav också att vissa patientsäkerhetsrisker kan föreligga vid användning av pappersjournal. DO avslutade ärendet i januari 2016 med antagandet att Stockholms läns sjukvårdsområdes vidtagna åtgärder inom en snar framtid skulle lösa frågan.

Med anledning av den nya anmälan inleder DO en ny tillsyn av SLL:s journalhantering för att se om spärren finns kvar. Som ett led i tillsynen har DO begärt in ett yttrande från SLL som ska lämnas in senast 30 januari 2017.

Spärren mot manliga personnummer i Obstetrix skapades i början av 1990-talet för att minska risken för feldokumentation, eftersom det på den tiden ansågs omöjligt för en man att bli gravid. Möjligheten uppstod efter att steriliseringskravet vid könsbyte avskaffades 2013.