Syftet med mötet var att analysera det pressade läget i Stockholms akutsjukvård och diskutera strategin framöver. Situationen kring jul och nyår var extrem, bland annat på grund av en tidig influensapeak.

– Man kan konstatera att akutsjukvården är ansträngd, och det är den i hela landet egentligen, säger Johan Assarson, styrelseordförande för alla tre styrelserna, till Dagens Nyheter.

Han påpekar också att inflödet till akuten delvis ökar på grund av att andra delar av vården inte heller räcker till.

På mötet diskuterades ett antal åtgärder som sjukhusen kommer att genomföra lokalt.

– Det handlar om hur man kan avlasta sjuksköterskor, hur man kan titta på andra personalkategorier som kanske kan göra lite större arbetsuppgifter. Man har också tittat på hur man kan samverka med primärvården, säger Johan Assarson.

Även fackliga representanter för de tre sjukhusstyrelserna var inbjudna till mötet. Hans Erntell, suppleant i Danderyds läkarförening, var där.

– Det togs inga dramatiska beslut, men något som lyftes fram var att personalpolitiken och akutsjukvården som helhet behöver ses över både lokalt och på landstingnivå. Läget har varit oerhört pressat under de senaste veckorna, och anledningen till att det inte har blivit ännu värre är att anställda på alla nivåer har slitit hårt, säger Hans Erntell till Läkartidningen.

Läs också:

Krisen på akutsjukhusen: »En ohållbar arbetsmiljö«

»Katastrofalt« läge på Stockholms akutsjukhus

Stort tryck på flera sjukhus i landet