De nya patientavgifterna som Landstinget Sörmland infört gäller från och med årsskiftet. Det innebär att besök i primärvården under dagtid blir kostnadsfritt. Dessutom ska öppettiderna för vårdcentralerna utökas med uppemot sex timmar i veckan.

– Målet med förändringen är först och främst att vi ska bli Sveriges friskaste län 2025 genom att fler får del av vårdcentralernas hälsofrämjande åtgärder, säger Monica Johansson (S), ordförande i landstingsstyrelsen, i en kommentar till SVT Sörmland.

Landstinget höjer däremot avgiften för besök i specialistvården på sjukhus till 400 kronor. En anledning till det är att försöka minska antalet patienter som söker sig till sjukhusens akutmottagningar.

– Det handlar om att styra om patienterna. För många av de krämpor vi söker för på akuten kan också tas om hand på vårdcentralen, säger Monica Johansson.