Bara en av de 24 vårdcentralerna i Halland har en läkare som chef, enligt Ann-Helén von Braun, vice ordförande i Hallands läkarförening. Till läkarföreningen har det inte framförts något stort missnöje med den nya organisationen.

– Vi har några medlemmar som kontaktat oss och berättat att deras chefer varit missnöjda. De har känt att de inte fått vara chefer fullt ut. Vi vet inte hur stort problemet är, men vi tycker att det är anmärkningsvärt och allvarligt att så många vårdcentralschefer slutar. Det är inte bra för stabiliteten och kontinuiteten för verksamheterna, säger hon.

Ann-Helén von Braun sitter i en samverkansgrupp där ledningen för närsjukvården och företrädare för olika fackliga organisationer ingår. Samverkansgruppen träffas en gång i månaden, och i slutet av 2016 tog hon på ett möte upp frågan om det fanns någon förklaring till de många chefsbytena förra året.

– Jag fick svaret att avslutningssamtal med dem som slutat var på gång. Företagshälsovården ska också genomföra djupintervjuer med dem. Men vi vet inte i dag varför så många har slutat. Vi får återkomma när vi har resultatet av djupintervjuerna, säger hon.

Av de tolv vårdcentralscheferna som slutat har sex gått till andra tjänster inom Region Halland, och de övriga har gått till privata verksamheter, enligt Ann-Helén von Braun.

I en artikel i Hallandsposten säger en av cheferna som slutat att det har varit problem med stor omsättning bland chefer sedan 2007, men det är inget Ann-Helén von Braun känner till.

– Vi har ingen statistik på det. 2007 infördes vårdvalet, vilket har inneburit mer stress och en mycket tuffare situation för alla, så det vore intressant att ta reda på om det är så, säger hon.

Bakgrunden till omorganisationen är att det i en enkät bland cheferna framkom ett missnöje med förvaltningsledningen. Som en följd av detta genomfördes en stor omorganisation där ledningsstrukturen gjordes om. I samband med detta fick alla chefer söka om sina tjänster. Syftet med omorganisationen var, enligt Hallandsposten, att komma till rätta med chefsflykten.

Hallandsposten har intervjuat nio av de tio chefer som lämnat vårdcentralsorganisationen och i intervjuerna framgår ett missnöje med den nya organisationen som uppfattas som toppstyrd. Mandat att ta beslut finns hos någon av de fyra verksamhetscheferna, medan cheferna på vårdcentralerna inte har rätt att bestämma fullt ut över vare sig bemanning eller budget, enligt några av de intervjuade cheferna.

Tommy Rydfeldt (L), ordförande för driftnämnden närsjukvård i Region Halland, ser inte omsättningen av chefer som ett problem. Det är en naturlig följd av en omorganisation som kanske ledde till att tjänsterna inte blev så som cheferna förväntade sig, säger han till tidningen. 

Som en kommentar till kritiken om att vårdcentralscheferna inte upplevt sig ha fått mandat att fatta beslut säger förvaltningschefen Kjell Ivarsson att även om cheferna har fullt ansvar måste de ha en dialog med sin verksamhetschef.

– Man har fullt ansvar, men man arbetar ju också i ett sammanhang. Vi måste ha ett samarbete och så är det i alla system, säger han till Hallandsposten.