Enligt ett pressmeddelande från Karolinska universitetssjukhuset är syftet med IVO:s tillsyn att säkerställa att Nya Karolinska Solna, NKS, lever upp till kraven om hög patientsäkerhet.

Enligt Dagens Nyheter har drygt 130 avvikelser rapporterats sedan november förra året. Det handlar om allt från dåligt fungerande larm till robotar som står i vägen för patienttransporter.

I pressmeddelandet bekräftar Karolinska universitetssjukhuset att de tekniska problem som uppkommit på NKS varit många och att man ser allvarligt på den uppkomna situationen.

Begärda handlingar ska vara IVO till handa senast den 17 februari och tillsynen är planerad att genomföras i början av mars.

Läs tidigare artiklar:

Dödsfall på NKS anmält till polisen

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS

Nya uppgifter: Patient avled när larm på NKS inte fungerade

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Patientflödeschef hoppar av NKS

Lugnt på NKS trots genrepskaos

Flytten knappt påbörjad – NKS byggs redan om