Att akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm haft hög belastning under jul-, nyårs- och trettonhelgen förvånar knappast någon, men läget har försämrats ytterligare från föregående år. En tidig influensapeak och bristen på vårdplatser gör läget extra ansträngt, rapporterar DN.

Exempelvis väntade 180 personer inne på akutmottagningen på SÖS tisdagen den 3 januari. Patienter hänvisades under en timme till Karolinska universitetssjukhuset i Solna och S:t Görans sjukhus och ambulanser dirigerades om.

Väntetiderna på SÖS-akuten under jul- och nyårshelgen har ökat från i genomsnitt 4 timmar 2015 till sex timmar och 20 minuter 2016. Vissa patienter har fått vänta i upp till 40 timmar. De långa väntetiderna bekymrar personalen eftersom de hotar patientsäkerheten.

– Det här är ett kroniskt läge – det har inte med julen att göra, säger överläkare Cornelia Härtel till DN och påpekar samtidigt att bristningsgränsen snart är nådd.

Enligt Södersjukhusets vd Tomas Movin utmanar den höga belastningen hela organisationen, och han menar att 35 fler vårdplatser skulle behövas.

Verksamhetschef Nasim Farrokhina på SÖS-akuten påtalar att omställningen av Stockholmssjukvården, där akutsjukhusen ska göra mindre, påbörjats trots att närakuterna som ska avlasta inte byggts ut än.

Även på Danderyds sjukhus vittnar läkare om en mycket ansträngd situation där många sjuksköterskor har sagt upp sig. Totalt har Stockholmssjukhusen cirka 250 färre öppna vårdplatser jämfört med förra jul-, nyårs- och trettonhelgen på grund av sjuksköterskebrist, enligt DN.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, beskriver läget som »katastrofalt«.

– Vi har nödöppnat vårdplatser och ställt in planerade operationer för att skapa vårdplatser. Jag har jobbat i över 25 år – och jag har aldrig sett något liknande, säger han till DN.

Läs också:

Sahlgrenska universitetssjukhuset: Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut

Stort tryck på flera sjukhus i landet

Så ska patienter styras bort från akutsjukvården i Stockholm