Det var när Expressen ställde frågor om vad festen för den tidigare rektorn Anders Hamsten skulle kosta skattebetalarna som Karolinska institutet, KI, backade och valde att ställa in.

I ett mejl till Expressen skriver tf kommunikationsdirektör Camilla Magnusson:

»KI:s ledning har beslutat att ställa in avtackningen. Vi har rutinen att vi tackar av medarbetare som slutar hos oss, och de har även i det här fallet rullat på. Men efter närmare eftertanke har vi beslutat att inte genomföra arrangemanget. Vi förstår att det finns personer som vill säga hejdå efter att ha arbetat många år med Anders Hamsten och det kan vara viktigt med ett avslut. Men vi förstår också att det kan väcka starka känslor hos andra.«

Anders Hamsten avgick från sitt uppdrag som rektor vid Karolinska institutet i februari förra året efter massiv kritik gällande hans agerande och inblandning i Macchiarini-affären.

Bland annat friade Anders Hamsten Paolo Macchiarini från forskningsfusk trots att professor emeritus Bengt Gerdin, som granskat kirurgens verksamhet vid KI, ansåg att det rörde sig om oredlighet.

I samband med att Anders Hamsten avgick skrev han i en debattartikel i Dagens Nyheter att han gjort närmast en total felbedöming av Paolo Macchiarini och att KI borde skiljts från honom långt tidigare.