Det har gått två månader sedan de första patienterna flyttade in på Nya Karolinska Solna (NKS). Ändå är de omfattande teknikproblemen fortfarande inte lösta.

Enligt Dagens Nyheter rör det sig bland annat om falsklarm respektive larm som inte går till rätt mottagare, instabilitet i telefonisystemet samt brister i patientövervakningssystemet med avbrott i telemetrin. Vid ett tillfälle med kraftig blåst ska även delar av sjukhusets fasad ha ryckts loss.

– Vi vill att högsta ansvarige tar sitt totalansvar för arbetsmiljön. Vi saknar en gemensam plan. Som legitimerade läkare har vi ett patientansvar och då måste vi ha förutsättningar att ta hand om patienterna på ett patientsäkert sätt, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset, till Dagens Nyheter.

För att understryka allvaret i situationen har hon, läkarföreningens vice ordförande Lars Falk samt de lokala skyddsombuden lämnat in en så kallad 6:6a-anmälan till sjukhusdirektör Melvin Samsom. Dagens Nyheter uppger att anmälarna bland annat kräver en tidsplan för när de tekniska problemen ska vara åtgärdade, samt skriftliga rutiner för hur verksamheten ska bedrivas under tiden.

Företrädare för sjukhuset uppger att man kommer att ha ett möte med den lokala läkarföreningen. Yvonne Dellmark säger att man till att börja med vill ha en dialog med arbetsgivaren.

– Nästa steg kan bli att gå vidare till Arbetsmiljöverket, säger hon till Dagens Nyheter.

Läs tidigare artiklar:

Nya uppgifter: Patient avled när larm på NKS inte fungerade

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Patientflödeschef hoppar av NKS

Lugnt på NKS trots genrepskaos

Flytten knappt påbörjad – NKS byggs redan om