Närmare 30 000 anställda, all vårdpersonal, kommer att använda de nya förklädena vid omvårdnad av patienter. Varje år går det åt cirka 6,5 miljoner engångsförkläden inom Region Skåne. De används även av städpersonalen.

Vårdpersonal vid några utvalda kliniker har varit med från början i de kliniska testerna av förklädena och deras synpunkter har legat till grund för en rad justeringar som gjorts. Bland annat har slitstyrkan, förpackningen, avrivningen, knytning av banden, följsamheten, hålet för huvudet och hur förklädena tas av och på testats.

– Vi är mycket glada för den här nära samverkan med verksamheterna, vilket förhoppningsvis leder till en produkt som alla är nöjda med, säger Louise Strand, inköpschef på Region Skåne, i ett mejlsvar till Läkartidningen.

Skillnaden mot tidigare förkläden i känsla och utseende är inte så stor.

– Utseendet är relativt likt, men materialet och känslan är lite annorlunda, bland annat beroende av att de innehåller kalk, säger hon.

Den senaste provserien började användas i mitten av december, och leverantören justerar för närvarande förklädena ytterligare. Datum när övergången till de nya förklädena ska ske är ännu inte klart, enligt Louise Strand.

Användningen av engångsmaterial i oljebaserad plast är en av Region Skånes största miljöbovar. Sjukvårdens materialanvändning står för 40 procent av regionens utsläpp av växthusgaser, varav engångsförklädena har den sjunde största miljöpåverkan.

De miljövänliga förklädena blir cirka 40 procent dyrare än de oljebaserade, men vinsten ligger i att koldioxidutsläppen minskar från 280 till 25 ton.

Louise Strand framhåller att Region Skåne blir först i Sverige med de miljövänliga och lokalproducerade engångsförklädena i sjukvården.

– Tillverkningen, som även skapar arbetstillfällen lokalt, är en ny produkt i ett helt nytt material. Det är därför naturligt med ett visst pris initialt och att det sjunker när efterfrågan ökar och produktionen effektiviseras, säger hon.

De nya förklädena tillverkas av företaget Gaia Biomaterials i Helsingborg. I tillverkningen används sockerrör som importeras från Brasilien och kalciumkarbonat från Örebro. 

Hur ser ni på transporten av sockerrör ur miljöbelastningssynpunkt?

– Genom att växla över till förkläden med 91 procent förnybart material kan vi nu minska koldioxidutsläppen med drygt 250 ton per år. Det motsvarar ungefär 330 varv runt jorden med en medelstor bensindriven bil eller 100 flygresor tur och retur till Thailand, säger Louise Strand.

– Visst har det en påverkan, men man har ju räknat på detta och totalt sett minskar belastningen, säger Peter Stenström, vd för Gaia Biomaterials.

Peter Stenström berättar att företaget snart kommer att börja tillverka en komposterbar variant av förkläden.

Dessa är dock mindre intressanta för sjukvården, enligt Louise Strand.

– När det gäller förkläden ser vi inte att detta är lika relevant, då sjukvårdens förkläden till största del sorteras som riskavfall och inte ska blandas med matavfall. Detta material är dock väldigt intressant för andra produkter inom hälso- och sjukvården och vi tittar hela tiden på materialval i våra upphandlingar, säger hon.

82,5 ton sockerrör för 5 ton förkläden

Enligt produktinformationen har de miljövänliga förklädena minst 91 procent biobaserat innehåll. I tillverkningen används 60 procent sockerrör från Brasilien och 40 procent kalciumkarbonat från Örebro, samt stärkelse från Kristianstad. 

En hektar mark behövs för att odla de 82,5 ton sockerrör som går åt till produktionen av fem ton förkläden. Resterna från sockerrören återvinns och vattnet, som använts i processen, är rikt på näringsämnen och används för bevattning.  

Källa: Gaia Biomaterials, gaiabiomaterials.com