Det berättar Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig/överläkare i Stockholms läns landsting (SLL). Frågan om privat sparande av stamceller från navelsträngen har vid flera tillfällen varit uppe i Nationella vävnadsrådet.

– Det är tydligt att det behöver finnas nationella rekommendationer för att stödja förlossningsverksamheterna i sina ställningstaganden och tydliggöra vad som gäller vid ett eventuellt samarbete i enlighet med de krav som ställs i gällande regelverk. Detta arbete pågår och förhoppningen är att vi inom kort får nationella rekommendationer för hur vi kan hantera frågan, säger Britt Arrelöv.

Stockholms läns landsting rekommenderar inte sparande av stamceller för eventuellt framtida eget bruk.

– SLL ska främja vård på lika villkor och stöder inte verksamhet som riskerar att skapa ojämlika förhållanden och som dessutom innebär att enskilda personer betalar för en tjänst som har tveksamt medicinskt värde, säger Britt Arrelöv.

I Sverige erbjuds tjänsten bland annat av företaget Cellaviva till en kostnad av 25 000 kronor plus en månadsavgift om 100–150 kronor per månad.

Läs också:

Vården vill inte delta i kontroversiell insamling av navelsträngsblod