Anmälan gjordes den 15 december 2016 och är inlämnad till Karolinska institutets rektor Karin Dahlman-Wright. Anmälarna Thomas Fux och Matthias Corbascio har låtit översätta ett 40 sidor långt ryskt dokument som Paolo Macchiarini ska ha använt för att få finansiering och etiska tillstånd att utföra operationer i Ryssland.

– Detta har lett till att minst fyra patienter har opererats med syntetiska luftstrupar för tillstånd som inte varit livshotande utan snarare av kosmetisk karaktär. Tre av dem har nu dött, säger Matthias Corbascio till Läkartidningen.

Eftersom dokumentet signerats så sent som den 5 februari 2012 måste Paolo Macchiarini anses ha känt till att det inte finns några vetenskapliga belägg för att metoden fungerar, menar anmälarna. De påpekar också att ett flertal uppgifter som lämnas i det ryska dokumentet är falska påståenden liknande dem som Macchiarini tidigare anklagats för.

– Det vi anklagar honom för nu är ett bedrägeri mot ryska myndigheter som vi anser har lett till att patienter dött i onödan, säger Matthias Corbascio.

När det ryska dokumentet signerades var Paolo Macchiarini anställd vid Karolinska institutet. Dokumentet refererar till de två patienter som opererades på Karolinska universitetssjukhuset i juni och november 2011. Patientdata har enligt den nya anmälan förfalskats, utelämnats och överdrivits av Paolo Macchiarini i syfte att beskriva de mänskliga experimenten som mer framgångsrika än de faktiskt var.

Karolinska institutet har ännu inte informerat ryska myndigheter om den nya anmälan, enligt SVT Nyheter Stockholm. Paolo Macchiarini har getts möjlighet att yttra sig i ärendet senast 13 januari 2017. Sedan hoppas Matthias Corbascio att Karolinska institutet snarast informerar berörda ryska myndigheter, finansiärer och etiska kommittéer.

– Vi har i vår anmälan tydligt angett kontaktuppgifter och adresser för att underlätta den processen.

Läkartidningen har sökt Paolo Macchiarini för en kommentar. Han svarar att han omöjligen kan förväntas ge en kommentar innan han har lämnat sitt officiella svar.