Uppdraget till Socialstyrelsen grundar sig på förslagen i utredningen »Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa«. Enligt utredningen skulle många dödsfall kunna undvikas, antalet komplikationer minskas och väntetider kortas om patientvolymerna per vårdenhet och behandlare inom den högspecialiserade vården ökade.

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska få ett tydligare ansvar för att driva, samordna och besluta om vilken hälso- och sjukvård som behöver koncentreras. I linje med detta ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram mallar för de kravbeskrivningar som ska uppfyllas av verksamheter som bedriver nationell högspecialiserad vård.

– En väl fungerande process för nivåstrukturering är viktigt för patientsäkerheten. Det här uppdraget är ett steg framåt i det arbetet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting, relevanta mydigheter och företrädare för såväl professionen som patienterna. Senast den 15 juni ska uppdraget redovisas.

Läs mer:

Utredningen om den högspecialiserade vården: Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården