Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har sammanställt resultat utifrån tillgängliga kvalitetsjämförelser och sedan poängsatt och rangordnat landstingen och regionerna för 16 olika hälso- och sjukvårdsområden. Sammanställningen innehåller totalt 136 indikatorer.

Resultaten visar bland annat att Landstinget i Kalmar län toppar listan när det gäller ortopedisk sjukvård och Region Örebro för njursjukvården. När poängen för samtliga 16 områden summeras hamnar Region Jönköpings län överst med 41 poäng och Norrbottens läns landsting i botten med 22.

SKL är dock noga med att påpeka att rangordningen inte kan besvara frågan om vilket landsting eller region som har den bästa eller mest effektiva hälso- och sjukvården. Det skulle enligt SKL kräva en mer genomarbetad metod.

Bakgrunden och ambitionen med sammanställningen är i stället att lyfta fram de stora mängder data som kontinuerligt rapporteras till webbplatsen Vården i siffror, samt att öppna upp för diskussion kring det framtida behovet av olika resultatöversikter.

– Vi söker efter en sorts metodik för att ordna en meningsfull rapportering om utvecklingen av svensk sjukvård, där det här steget är tänkt att lyfta fram vad som finns i Vården i siffror på ett någorlunda genomtänkt sätt. Men det är väldigt svårt, för har man ambitionen att säga något på allvar om kvaliteten i ett helt vårdsystem eller på ett sjukhus, då blir det väldigt komplext med flera metodproblem. Vi gör inte det till vår ambition helt enkelt, säger Fredrik Westander, utredare på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Till vem riktar sig er rapport?

– Vi vill peka på vad som finns i Vården i siffror, som är en förhållandevis ny hemsida, och den riktar sig till landstings- och hälso- och sjukvårdsledningar.

På några sjukvårdsområden ger rangordningen väldigt stora skillnader mellan olika landsting och regioner. När det gäller palliativ vård toppar Landstinget i Kalmar på 21 poäng, mer än dubbelt så många som Region Gävleborg och Landstinget Västmanland som får nio poäng vardera.

Finns det några risker med att presentera så stora poängskillnader för ett visst område när man ändå inte kan säga så mycket om kvaliteten?

– Det är alltid så att en betraktare kan dra slutsatser som inte motsvarar ambitionen hos den som har satt ihop underlaget, men vi är ganska försiktiga och noggranna. I själva rapporten länkar vi konsekvent in till Vården i siffror. Det är dit vi vill att folk ska gå in.

Ta del av hela SKL:s rapport här.