Ali Bagher har undersökt allvarliga traumafall i Malmö åren 2011-2013. Han upptäckte bland annat att över hälften av de obducerade patienterna hade droger i kroppen. Foto: Jessica Larsson

Traumafallen innefattade trafikolyckor, knivdåd, skjutningar och misshandel. Av de 126 patienter som kom in till sjukhuset med livshotande trauma dog 44 på sjukhuset. Men bara 33 av dem anmäldes till polisen och obducerades. Enligt lagen ska alla onaturliga dödsfall anmälas till polisen, som avgör om det behövs en obduktion.

Det finns flera förklaringar till att dödsfallen inte anmäldes till polisen.

– Åldern på patienten, längden på sjukhusvistelsen och typen av trauma var faktorer som styrde om polisen kontaktades. Om det är en gammal person som kommer in med en fallskada och som dör efter att ha legat på sjukhuset ett tag verkar det som om ingen reagerar. Men det kan innebära att brott inte upptäcks, säger Ali Bagher, som är specialistläkare i kirurgi och skrivit avhandlingen vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, vid Lunds universitet.

I undersökningen ingick även 48 traumafall som inte kom in till sjukhuset, eftersom patienterna redan avlidit av sina skador.

I granskningen av obduktionsrapporterna framgick det att av samtliga obducerade fall, 81 stycken, hade 52 procent någon form av drog eller läkemedel i kroppen.

Ali Bagher föreslår därför obligatoriska drogtester av samtliga personer som kommer in till akuten med allvarliga traumaskador. Så gör man på vissa traumacenter i USA och Australien, enligt honom.

– Det underlättar dels handläggningen på sjukhuset om man vet att patienter har alkohol, antidepressiva medel eller illegala droger i kroppen, och dels kan man identifiera och hjälpa de patienterna till annan vård och behandling, för att minska risken för att de råkar ut för trauma igen, säger han. 

Under den undersökta tidsperioden var medianåldern för patienterna med allvarligt trauma i Malmö 48 år. Förekomsten var mer än dubbelt så hög bland män som bland kvinnor. 30 procent av fallen berodde på penetrerande skada, till exempel kula från pistol eller knivstick. Låg inkomst var vanligare bland dem som råkade ut för allvarligt trauma. Utbildningsnivån spelade ingen roll enligt avhandlingen. 

Försvarar avhandlingen 2 februari

Avhandlingen »Trauma in a Scandinavian urban setting – from socio-economic status and pre-hospital rescue times to medico-legal aspects«  undersökte traumafall i Malmö 2011–2013 och innefattade trafikolyckor, knivdåd, skjutningar och misshandel.

Ali Bagher försvarar sin avhandling 2 februari, i lilla aulan, Medicinskt forskningscentum, Malmö.