I juli förra året inkom en anonym anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande bemanningen vid akutmottagningen på Skellefteå lasarett. En utredning visade att sex ännu inte legitimerade läkare under sommaren anställts på vikariatsförordnande för att bemanna primärjouren vid akutmottagningen på sjukhusets psykiatriska klinik.

Läkarna tjänstgjorde självständigt och hade eget patientansvar, men kunde vid behov ta hjälp av sjukhusets narkosläkare.

Enligt IVO är detta dock inte tillräckligt. På en akutmottagning ska det finnas legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienternas vård och behandling, och en jourläkare inom anestesi/operation/IVA kan enligt IVO inte anses ha möjlighet att ta sådant ansvar i det här fallet. Att utgöra kompetensstöd vid bedömning är inte likvärdigt med att ansvara för patienters vård och behandling, hävdar IVO.

IVO kritiserar därför Västerbottens läns landsting, och kommer under det kommande året att granska att landstinget vidtagit åtgärder för att säkerställa att det finns legitimerade läkare på plats vid akutmottagningarna.