Ökningen i riket är cirka 19 procent, från 3,1 till 3,7 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

I tre regioner minskade antalet överbeläggningar.

När det gäller utlokaliseringar ökade de i 14 av 21 regioner och minskade i fem. För riket som helhet är siffran 1,5 utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med cirka 7 procent från året innan.

Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, är inte nöjd med utvecklingen.

– Vi har redan ett lågt antal sängplatser och är överbelastade och så har det varit i många år. Att det då blir sämre är mycket oroväckande, det är en fara för patientsäkerheten och en stor belastning för läkarna. Våra medlemmar utsätts för en ökad etisk stress när de inte kan vårda patienterna så som de skulle vilja.

Hon nämner också stora pensionsavgångar framöver och många stora ombyggnationer på sjukhusen som försvårar situationen.

– Att det är så här är välkänt, men det är landstingen som äger frågan. Vi har länge påtalat situationen och utvecklingen, säger hon.

Lösningarna är, enligt Heidi Stensmyren, bland annat att avlasta sjukhusen genom att bygga ut och stärka öppenvården och att öka antalet kommunala vårdplatser så att utskrivningsklara patienter kan skrivas ut till väl fungerande verksamheter.

– Men jag ser ingen snabb lösning. Kanske det snabbaste vore att öppna fler kommunala vårdplatser.

Hans Karlsson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och landsting, säger till SVT:s Rapport att överbeläggningarna dels beror på en viss planerad minskning av vårdplatser, eftersom patienter i högre grad ska ha kontakt med primärvården, dels på bemanningssituationen.

– Det finns vårdplatser som har stängts därför att vi inte har kunnat bemanna på det sätt som vi velat.

Överbeläggningar och utlokaliseringar 2016

  • Ökningen i riket är cirka 19 procent, från 3,1 till 3,7 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Sörmland fortsätter att sticka ut med nästan tre gånger så många överbeläggningar som riket i övrigt: 10,2, en kraftig ökning från 7,2 året innan.
  • Överbeläggningarna minskade med ungefär 20 procent i Jämtland Härjedalen, från 4,3 till 3,5, och Dalarna, från 2,3 till 1,8. Även Västerbotten minskade något.
  • Utlokaliseringarna ökade i 14 av 21 regioner och minskade i fem. För riket som helhet är siffran 1,5 utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser vilket är en ökning med cirka 7 procent från året innan.
  • Gotland ligger fortsatt i topp, med 5,1 utlokaliseringar, medan Sörmland har den högsta ökningen i absoluta tal, från 2,3 till 3,1. 
  • Norrbotten har mer än halverat sina utlokaliseringar på ett år, från 2,7 år 2015 till 1,2 år 2016.
  • Kronoberg sticker ut genom att de senaste fyra åren inte haft några utlokaliseringar alls.

Källa: SKL

Topplistan – flest och minst överbeläggningar

Flest överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser 2016 (siffran för 2015 inom parantes)

Sörmland 10,5 (7,2)

Västernorrland 6,0 (5,1)

Östergötland 5,4 (4,3)

Jämförelse riket 3,7 (3,1)

Minst antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser 2016 (siffran för 2015 inom parantes)

Gotland 1,4 (1,4)

Dalarna 1,8 (2,3)

Kronoberg 1,8 (1,2)

Flest utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser 2016 (siffran för 2015 inom parantes)

Gotland 5,1 (4,7)

Sörmland 3,1 (2,3)

Västerbotten 2,7 (2,0)

Jämförelse riket 1,5 (1,4)


Minst antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser 2016 (siffran för 2015 inom parantes)

Kronoberg 0,0 (0,0)

Kalmar 0,3 (0,2)

Jämtland Härjedalen 0,6 (0,8)