Första kullen som avslutat ledarskaps-ST i Gävleborg. Bakifrån från vänster: Stefan Soneberg, Fredrik Hagerman, Kristofer Rahl, Anne-Sofie Svennberg, Nadia Razmi, Sara Lundholm, Melinda Bors, Larisa Åbom, Sara Schildt. Foto: Anders Friberg, Region Gävleborg

Nio ST-läkare gick utbildningen. Alla har redan rekryterats till ledande uppdrag. Det handlar om chefsuppdrag, uppdrag som medicinska rådgivare eller medicinskt ansvarig läkare.

 – Att läkare finns representerade i ledningsstruktur på olika organisatoriska nivåer är viktigt för den medicinska utvecklingen och sen har vi som mål att ha en spridning i chefsgruppen avseende såväl ålder, profession och kön, säger HR-strateg Karin Bending i ett pressmeddelande.

Relativt få av cheferna i Region Gävleborg är läkare, i slutet av 2013 var det mindre än 10 procent av cheferna som hade läkaryrket som sin grundprofession.

Karin Bending säger att en annan anledning till att regionen valt att satsa på ledarskaps-ST är att ST-läkarna efterfrågat det. Genom satsningen hoppas man förutom att öka andelen läkarchefer, även locka och behålla ST-läkare till Gävleborg.

Ledarskapsutbildningen förlänger den totala ST-utbildningen med nio månader. Inför nästa omgång kommer regionen göra en utvärdering för att vässa utbildningen ytterligare.

Enligt Karin Bending har satsningen enbart lett till positiva reaktioner.

– Regionen gör en stor och ambitiös satsning och effekten av satsningen utifrån ambitionsnivån ser vi kanske först i ett senare skede.

Läs även:

Särskilt ST-spår ska lyfta det kliniska lärandet

De gick direkt till chefspost