Enligt ny statistik från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) hade Landstinget Sörmland i genomsnitt 10,5 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser förra året – närmare tre gånger fler än rikssnittet på 3,7. Värst var situationen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Under sommaren var Landstinget Sörmland uppe i drygt 17 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Under hösten och vintern har antalet överbeläggningar minskat till drygt sju, och antalet stängda vårdplatser har minskat från 130 till cirka 80.

– Situationen var riktigt problematisk under våren och sommaren, och det beror till stor del på svår sjuksköterskebrist och många stängda vårdplatser. Men nu ser trenden ut att vända, säger Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef i Landstinget Sörmland.

Landstinget angriper problemet från flera håll, bland annat genom att locka till sig arbetskraft.

– Vi gör en stor lönesatsning på 100 miljoner kronor för sjuksköterskor som jobbar i 24/7-verksamhet. Vi har halkat efter en del lönemässigt under några års tid, men nu kommer vi upp i en konkurrenskraftig nivå, säger Jörgen Striem.

Landstinget Sörmland har också infört vårdledartjänster för erfarna sjuksköterskor för att förbättra deras karriärmöjligheter. Ytterligare en satsning för att förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla personal var införandet av klinikbundna vårdplatser den 1 januari i år. Därmed avskaffades de tidigare vårdplatsenheterna.

– Klinikbundna vårdplatser ger ett bättre teamarbete mellan läkare och annan vårdpersonal och en bättre arbetsmiljö. Det har varit ett jätteprojekt att genomföra denna förändring i organisationen men vi tror att det kommer att ge effekt, säger Jörgen Striem.

En annan strategi är att minska behovet av vårdplatser.

– Där har vi inte kommit lika långt, men vi har ett viktigt projekt tillsammans med kommunerna för att minska antalet utskrivningsklara patienter. Vi vill ha mer avancerad sjukvård i hemmet och kommer att jobba mycket med det de kommande åren.

Sörmlands läkarförening välkomnar beslutet att inför klinikbundna vårdplatser, men ordföranden Marie Engman menar samtidigt att det är för tidigt att säga något om effekterna.

– Förhoppningen är att vi ska få ett bättre samarbete och en vi-känsla när vi får klinikägda vårdplatser och att det ska underlätta rekryteringar. Det hoppas vi på både från fackligt håll och från arbetsgivaren. Man har öppnat upp en del vårdplatser på till exempel akutvårdsavdelningen i Nyköping, men det har varit med hjälp av bemanningsföretag och det har inte varit med anställda sköterskor ännu. Men det finns ändå lite mer hopp nu än före sommaren. Det är känslan, säger Marie Engman.

Finns det någon annan konkret åtgärd läkarföreningen anser att landstinget borde vidta för att minska överbeläggningarna?

– Man måste se till att anställa sjuksköterskor och öppna upp vårdplatserna igen. Man måste nog också vara beredd på att det kostar lite. Ska man vända detta måste man betala ännu lite bättre än vad man har gjort. Det finns sjuksköterskor, men de jobbar i dag till stor del på bemanningsföretag där det är bättre betalt. Jag är ganska övertygad om att situationen vi har i dag, med mycket hyrpersonal, är dyrare än om vi skulle anställa sjuksköterskor till något högre lön. Det måste få kosta lite och man måste satsa sig ur krisen.