När akutkirurgin stängde i Sollefteå ökade belastningen på Sundsvalls sjukhus.

– Men det är ett större problem att trycket generellt på akutmottagningen ökar hela tiden än att Sollefteåpatienter söker sig till Sundsvall.

Det menar Jonas Wallinder, kirurg vid Sundsvalls sjukhus och ledamot i styrelsen för Medelpads läkarförening.

Inledningsvis under sommaren var tillströmningen av Sollefteåpatienter ett problem.

– Men när man väl började med legitimerade läkare i Sollefteå som kunde göra en första bedömning så kunde fler patienter handläggas i Sollefteå. Därför känns förändringen av akut kirurgi hanterbar för vår arbetssituation, säger Jonas Wallinder.

– Det går i perioder att vi har problem med överbeläggningar, och nu under vintern har det varit rätt trångt.

Anders Lundin, länsverksamhetschef för akutsjukvård och ambulans, säger att Sundsvalls sjukhus fått en ökning med i genomsnitt två patienter per dygn som behöver läggas in som en följd av att Sollefteå inte har akut kirurgi.

Nina Fållbäck Svensson, chef för specialistvården inom Landstinget Västernorrland, påpekar att de kraftiga överbeläggningarna, periodvis ett 40-tal patienter vid Sundsvalls sjukhus, främst är ett problem för medicinavdelningarna.

– Den korttidsavdelning på sjukhuset som öppnades i december i samarbete med Sundsvalls kommun har gett effekt och minskat överbeläggningarna. Vi jobbar även för att åtgärda bristen på sjuksköterskor för att kunna hålla fler vårdplatser öppna.

– Vi kan inte se att förändringarna inom kirurgin påverkar vårdplatssituationen i Sundsvall i någon nämnvärd omfattning. Även erfarenheterna från att den akuta ortopedin överfördes från Sollefteå till Örnsköldsvik är positiva, säger Nina Fållbäck Svensson.

Läs mer: 

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha  kvar hela sjukhuset