I urvalsgruppen BI som söker med rena gymnasiebetyg krävdes snudd på maxpoängen 22,50 för att bli antagen till läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

Lättast var det att bli antagen i Örebro och Umeå. Där krävdes 21,13 respektive 21,15 i betygspoäng i urvalsgruppen BI.

För sökande som kompletterat sina gymnasiebetyg, urvalsgrupp BII, krävdes något högre betyg, från 22,50 på Karolinska institutet till 21,93 i Umeå.

Sökte man via högskoleprovet har det blivit något lättare vid sex av sju lärosäten jämfört med höstterminen 2016. Lättast att bli antagen var det i Linköping, Umeå och Örebro där det krävdes 1,65 poäng för att komma in. För Lund, Uppsala och Karolinska institutet krävdes 1,75. Sökande till Göteborg klarade sig med 1,70.

Utöver dessa urvalgrupper tillämpar flera lärosäten alternativa urval. Ett exempel är Karolinska institutet som har en tredjedel av platserna på läkarprogrammet i urvalsgruppen PIL. Där antas sökande utifrån prov och intervjuer. För vårterminen krävdes 55 poäng för att bli antagen i den urvalsgruppen, vilket är samma poäng som krävdes hösten 2016.

Fullständig antagningsstatistik finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Läs också:

Något sänkta betygskrav till läkarprogrammet på flera orter