Världshälsoorganisationen WHO beslutade i oktober förra året att uppdatera en klassifikation som används för att registrera vårdkontakter. Bland annat beslutades då att transsexualism ska tas bort från ett kapitel som rör psykiska sjukdomar. Vid behov ska man i stället kunna registrera det när det är en anledning till vårdkontakten.

Socialstyrelsen ser nu över den svenska versionen av ICD-10, som klassifikationen kallas, för att göra samma förändring.

Förändringen är okontroversiell, enligt Kristina Bränd Persson, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för statistik och jämförelser.

– Det är en helt rimlig förändring, många indelningar och kategorier är föråldrade. Vi brukar följa de ändringar WHO beslutar, men framför allt har just denna förändring ett viktigt symbolvärde, säger hon enligt ett pressmeddelande.

Nu ska Socialstyrelsen utreda hur innehållet i förändringen påverkar det kunskapsstöd för könsdysfori som togs fram 2015, så att underlagen stämmer med förändringarna. Arbetet beräknas vara klart i år.