I en originalstudie som publiceras i LT nr 3–4/2017 redogör Anna Nilsson, överläkare vid sektionen för barnonkologi och koagulation vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, och fyra medförfattare för erfarenheterna av det svenska barnvaccinationsprogrammet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus under åren 2008–2013. 

Författarna konstaterar att en utvidgning av programmet för att täcka även influensa, rotavirusinfektion och vattkoppor skulle minska behovet av sjukhusinläggningar och även förhindra enstaka dödsfall.

Folkhälsomyndigheten är inne på samma spår. Till SVT Nyheter säger Ann Lindstrand, enhetschef för myndighetens enhet för vaccinationsprogram, att samhällets kostnader skulle kunna minskas med 120 miljoner kronor per år om alla barn fick vaccin mot rotavirus.

Till Sveriges Radio säger hon:

– När man har infört vaccinet, som faktiskt två regioner i Sverige redan har gjort, i Stockholm och Jönköping, så ser man ett väldigt minskat tryck, nästan en halvering av antalet som söker för den här åkomman på akutmottagningarna, redan efter en säsong eller två.

Folkhälsomyndigheten har utrett om de vaccin som finns tillgängliga uppfyller smittskyddslagens krav på vaccin som förs in i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Hittills har man inte funnit några hinder, men det dröjer ytterligare någon vecka innan utredningen är helt klar. Den 6 februari ska myndigheten lämna sin rekommendation till regeringen, som sedan fattar beslut.

– Jag tror att det är en stor fördel för barnen i Sverige och för familjerna som till stor del kommer att slippa den här svåra sjukdomen. Jag tror att det blir en vinst för oss alla, säger Ann Lindstrand till SVT.

I dag behöver cirka 2 000 barn per år sjukhusvård till följd av rotavirusinfektion.

Läs också:

Barnvaccinationsprogrammet – effektivt men otillräckligt

Anna Nilsson: »Jag skulle önska att vi snarast införde vattkoppor i programmet«