Som Läkartidningen berättade igår avgår Eva Stjernström, områdeschef för slutenvården i Landstinget i Värmland, med omedelbar verkan efter bara nio månader på posten. Ett trist besked, anser Värmlands läkarförening.

– Det är tråkigt att en chef slutar som så pass nyligen har inlett sin tjänst, när vi också står mitt uppe i en omorganisation. Vi var med och anställde henne och vi tycker att hon har gjort ett bra jobb så här långt. Hon har lyssnat på oss i facket och vi har haft ett bra samarbete, säger Christofer Lindholm, styrelseledamot i Värmlands läkarförening och ST-läkare på Centralsjukhuset i Karlstad.

Den nya omorganisationen har inneburit att landstinget avskaffat de tidigare divisionerna och ersatt dem med fyra större områden, där slutenvård varit ett.

– Att vara chef för slutenvården, vilket innebär att ha 28 verksamhetsområden under sig, är ett gigantiskt arbete skulle jag tro. Sedan kan man diskutera om det blivit bättre eller sämre. Jag kan tycka att områdena har blivit alldeles för stora, men det är en ny organisation och vi får se hur det fungerar i framtiden när allt fallit på plats, säger Christofer Lindholm.

Som skäl för sitt beslut att avgå tog Eva Stjernström upp att hon inte lyckats vända situationen för vare sig ekonomin eller vårdplatserna i slutenvården. Christofer Lindholm håller med om att läget är besvärligt.

– Det saknas vårdplatser inom slutenvården. Vi har haft ett sparkrav på oss, 300 tjänster har sparats, och det får ju konsekvenser för vårdplatserna. Om man drar ner med 150 miljoner kronor i personalkostnader blir det svårare att öppna nya vårdplatser, och det har varit svårt att anställa nya sjuksköterskor under den här tiden.

Eva Stjernström menar att vårdplatsproblemen inte kan lösas i varje verksamhetsområde för sig, utan att det krävs breda gemensamma lösningar. Hur fungerar det i dag?

– Områdesledningen vill införa en ny vårdplatsbristrutin. Det pågår ett arbete med att få gemensamma lösningar och kunna använda och öppna vårdplatser på de olika avdelningarna vid brist. Men det blir patientosäkert, kan vi från facket tycka, om man lägger medicinpatienter på en kirurgavdelning. Samtidigt saknas sjuksköterskor inom slutenvården. Man har stängt platser på vårdavdelningar på grund av sjukskrivningar och att man inte får anställa sköterskor.

Vad tycker ni från läkarföreningen att man borde göra för vårdplatssituationen?

– Jag vet inte om tanken är att man ska se de här enkla vårdplatserna som en gemensam resurs. Det är mycket bättre att man kan vårda kirurgpatient på kirurgavdelning, och ortopedpatient på ortopedavdelning. Det ska göras riskanalyser innan man inför det här. Vi får se hur det kommer att fungera i framtiden.

Vad tycker ni att den tillträdande chefen för slutenvården ska ta tag i?

– Det viktigaste är ta tag i det som den förra arbetat med. Att man får till resurser för att ha en bra vårdplatssituation så att man slipper ha vårdplatskonferenser och konstanta överbeläggningar. Tittar man på ett annat område så växer köerna till operation och det är viktigt att den nya chefen också ser över att ge mer resurser till opererande verksamheter så att köerna inte växer. Det blir en stor fråga framöver.

– Samtidigt behöver man se över ekonomin. Område slutenvård går med stora förluster och frågan är vad man ska göra åt det. Är det budgeten som ligger fel eller är det något annat? Jag tror inte på att minska personalen ytterligare. Det tror jag inte de anställda klarar av helt enkelt. 

Läs också:

Slutenvårdschefen i Värmland lämnar med omedelbar verkan