Statistiken kommer från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och bygger på självrapportering från sjukhusen i Stockholms läns landsting. När mätningarna startade 2013 hade Stockholm i genomsnitt 1,74 disponibla vårdplatser per 1 000 invånare, jämfört med 1,55 vårdplatser 2016. Rikssnittet förra året var 1,75 vårdplatser per 1 000 invånare. Sjukhusen i Stockholm har fått allt större problem med att bemanna platserna.

–  Jag har aldrig varit med om att vi har så många stängda vårdplatser. Tidigare år var det normalt att man under sommaren stängde 400–450 stycken. Nu var det över 600 vid senaste mätningen, och det uppfattas som normalt, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, till Dagens Nyheter.

Även antalet överbeläggningar har ökat i Stockholms läns landsting, från i genomsnitt 72 per dag till 85 per dag. Det innebär 2,4 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser. Platssituationen är främst ett problem på akutsjukhusen. På Karolinska universitetssjukhuset, där problemet är som störst, var nio av hundra vårdplatser överbelagda i december 2016. Det är den största överbeläggningen i Stockholm sedan januari 2014.

Göran Stiernstedt, som i januari förra året överlämnade den statliga utredningen »Effektiv vård« till regeringen, menar att fokus bör ligga på hur vårdplatserna används.

– Min stora frustration är att det finns väldigt många patienter, främst äldre, som kan omhändertas på bättre sätt än att bli inlagda på akutsjukhus. Det finns projekt i landet som dramatiskt minskat sjukvårdskonsumtionen för den gruppen, men i Stockholm finns det mycket kvar att göra, säger han till DN.

Den genomsnittliga överbeläggningen för de 61 akutsjukhus som ingår i Dagens Medicins sjukhusrankning var 3,5 per hundra vårdplatser 2016, jämfört med drygt tre 2014, skriver tidningen. Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, som i årets rankning kom på tredje plats i kategorin mindre sjukhus, hade 0,95 överbeläggningar per 100 vårdplatser år 2016. Mälarsjukhuset i Eskilstuna hade flest överbeläggningar i landet, 11,7 per 100 disponibla vårdplatser.