Läkaren, som är specialist i barn- och ungdomspsykiatri, fick 2009 kännedom om att en då 10-årig patient utsatt ett yngre syskon för sexuella övergrepp. Enligt socialtjänstlagen ska dylika händelser omedelbart anmälas till socialnämnden – men läkaren valde i stället att fortsätta sin behandling och vidta de åtgärder som hen tyckte var nödvändiga för att hjälpa familjen.

Två år senare uppdagades det att nya övergrepp ägt rum. Läkaren uppmanade då föräldrarna att själva anmäla till socialnämnden, vilket också skedde.

Läkaren åtalades för tjänstefel och dömdes i tingsrätten till dagsböter. Enligt tingsrätten hade läkaren, genom att underlåta att anmäla, agerat med ett betydande mått av oaktsamhet. Domen fastställdes senare av hovrätten.

Med anledning av det inträffade har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkat att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska föreskriva läkaren en treårig prövotid. Enligt IVO är tjänstefelet allvarligt och påverkar förtroendet för läkaren, då konsekvenserna av den uteblivna anmälan till socialnämnden blev mycket allvarliga. 

HSAN går på IVO:s linje och beslutar om en treårig prövotid. Under prövotiden ska IVO följa läkarens yrkesutövning. Skulle läkaren under prövotiden visa sig olämplig att utöva sitt yrke kommer läkarens legitimation att återkallas.