Medarbetarenkäten väckte debatt redan när personalen skulle fylla i den. Tretton läkare gick ut offentligt och uppmanade sina kollegor att vägra svara på frågorna:

»I den årliga medarbetarenkäten på Karolinska har frågorna om sjukhusledningen tagits bort. Vi som arbetar på Karolinska fick enkäten i veckan. Till vår förvåning upptäckte vi att frågorna om hur vi ser på sjukhusledningen i år var bortplockade. Det finns heller ingen möjlighet att svara i fritext«, skrev de i uppropet.

Nu har resultatet från medarbetarenkäten kommit. 72 procent av medarbetarna har svarat. Bara 46 procent av dem som svarat anser sig ha en rimlig arbetsbelastning. 49 procent tycker att de har för lite tid för återhämtning, rapporterar Dagens Nyheter.Och bara 14 procent uppfattar sig som ambassadörer för arbetsplatsen – det vill säga är stolta över sin arbetsplats och kan tänka sig att rekommendera andra att jobba där.

Här sticker Karolinska universitetssjukhuset ut negativt jämfört med Stockholms läns landsting i stort. 

– Generellt sett får vi lägre omdöme än SLL på i stort sett alla områden, så det kan vi inte vara nöjda över, så här har vi ett oerhört viktigt arbete att göra i våra verksamheter för att förstå vad vi kan göra för ökad avlastning och att man får återhämta sig på ett bättre sätt, säger Anna-Karin Samuelson, HR-direktör på universitetssjukhuset, till DN.

Resultatet visar även att två av tre chefer anser sig ha goda förutsättningar att utöva sitt ledarskap. 62 procent anser att den närmaste chefen leder arbetet i rätt riktning och majoriteten anser sig bli behandlade med respekt av sin chef.

Yvonne Dellmark som är ordförande i sjukhusets läkarförening tycker att det är synd att möjligheten att uttala sig om sjukhusledningens arbete inte finns med i enkäten.

– När första linjens chefer får så högt betyg, samtidigt som värdet för ambassadörskapet är så lågt kan det bara förklaras i något som inte mäts. Vi anser att det handlar om sjukhusets styrning, och den får vi inte säga något om i den här enkäten, säger hon vill DN.

Sjukhusledningen pekar ut arbetsbelastning och återhämtning som viktiga förbättringsområden och säger att de ska fokusera på åtgärder som till exempel hälsosam schemaläggning och avlastning för omvårdnadspersonalen.

– Självklart så har vi mycket att förbättra framför allt när det gäller arbetsmiljön, men trots alla förändringar så visar resultatet att organisationen är stabil, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom i ett pressmeddelande.

Tidigare i år gjorde fyra fackförbund, bland annat Läkarförbundet, en gemensam 6.6a-anmälan  till Arbetsmiljöverket. Fackförbunden anser att sjukhusledningens handlingsplan för att lösa problemen med stängda vårdplatser och underbemanning är otillräcklig. 

Inspektion för vård och omsorg, IVO, håller också ögonen på Nya Karolinska Solna på grund av de avvikelser och patientsäkerhetsrisker som rapporterats.