Emma Spak, Sylfs ordförande.

Foto: Rickard L Eriksson

– Vi känner igen den här bilden. En av svårigheterna är att AT-läkare befinner sig på väldigt många olika kliniker och det kan upplevas som otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret. Vid korta placeringar kan det övergripande ansvaret falla mellan stolarna, säger Emma Spak.

Sylf anser att det behövs en övergripande AT-chef med ett fullständigt arbetsgivaransvar för arbetsmiljö, lönesättning och rehabilitering.

– Vi upplever att det höjer kvaliteten att man har en tydlig chef att vända sig till. Självklart finns också ett arbetsmiljö-ansvar på kliniken där man befinner sig, men med en AT-chef finns det en tydlighet i vart man kan vända sig som AT-läkare, säger Emma Spak.

Ett problem är enligt henne att det på sina håll finns AT-chefer som ansvarar för ett för stort antal AT-läkare.

– Det finns en gräns för hur många man kan ta det direkta chefsansvaret för. I vården har man som chef inte sällan alltför stora grupper. Sylf säger inte exakt hur organisationen med AT-chef ska riggas, men det är viktigt att man finns nära AT-läkarna med goda förutsättningar att ta chefsansvar. Man bör finnas nära verksamheten för att förstå vilka problem AT-läkarna möter, men också för att kunna värdera läkarnas kompetens som lönesättande chef.

Hur arbetar Sylf med de här frågorna?

– Centralt i Sylf arbetar vi övergripande, främst genom att stötta arbetet i våra lokalavdelningar som driver frågan om AT-chefer lokalt. Vi lyfter fram goda exempel och uppmärksammar frågan om AT-chefer och AT-läkares arbetsmiljö i AT-rankningen.

– Sylf har också arbetat mycket mot diskriminering och tagit fram två rapporter om upplevd diskriminering bland underläkare. Vi har lyft att det är viktigt att synliggöra vilka strukturer och vilken kultur som finns på en klinik. Verksamhetschefen har en nyckelroll, men alla kollegor måste delta. Att öppet kunna prata om det som hänt är viktigt.

För läkare som upplever diskriminering eller far illa på sin placering ger Emma Spak några konkreta råd:

– När man råkar ut för diskriminering ska man påtala detta för sin verksamhetschef. Vill man ha hjälp och stöd ska man vända sig till sin lokala läkarförening. Man kan också vända sig till Läkarförbundets medlemsrådgivning, säger hon.

Läs också:

Otydligt ansvar för AT-läkarnas arbetsmiljö