– Det känns otroligt bra ur flera perspektiv. Nu räddar vi AT-platserna på Åland, även om de är få, säger Erik Salaneck, AT-chef på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som samarbetar med Åland om AT.

– Sedan är AT-doktorerna en viktig del i den åländska sjukvården och i viss mån även en rekryteringsbas.

Efter en ändring i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv som egentligen skulle göra det enklarare att flytta över gränserna, gjorde dock Socialstyrelsen i fjol bedömningen att placeringarna inom allmänmedicin och psykiatri skulle behöva fullgöras i Sverige. Även om medicin och kirurgi blev kvar, hade det inte blivit lönsamt för Åland att fortsätta sitt AT-program med Sverige.

Nu har Socialstyrelsen ändrat sig, meddelar myndigheten efter ett möte på Åland på onsdagseftermiddagen.

– Vi kommer att pröva varje enskild ansökan. Men vi gör bedömningen att det finns förutsättningar att göra AT på Åland, säger Erik Magnusson, tillförordnad chef på enheten för behörighet och statsbidrag på Socialstyrelsen.

Det tidigare generella undantaget försvinner alltså, men i praktiken går det att söka AT på Åland som tidigare.

Tveksamheterna som funnits har legat i skillnaderna mellan sjukvårdslagstiftningen i Finland och Sverige. Det har främst rört den psykiatriska öppenvården och slutenvården.

– Vi kommer att erbjuda särskild utbildning i svensk lagstiftning, berättar Erik Salaneck på Akademiska sjukhuset.

På så sätt har alltså Socialstyrelsen, i samråd med Akademiska, kringgått det hinder man tidigare identifierat.

– Jag tycker man ska lyfta på hatten. Det här har varit ett konstruktivt arbete. Det är en bra lösning, säger Erik Salaneck.

Läs också:

Dödsstöten för AT på Åland

Socialstyrelsen om AT på Åland: Nu görs fördjupad juridisk analys