Fyra svenska sjukhus har intensivvårdsplatser för barn: Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund.

Totalt rör det sig om 37 platser – men på grund av problem med bemanningen är bara 27 av dessa öppna.

– Vi skulle öppna fler vårdplatser om vi hade tillräckligt med sjuksköterskor, säger Eira Stokland, verksamhetschef vid barnintensiven på Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Dagens Nyheter.

De senaste månaderna har två barn enligt Svensk förening för barnanestesi fått skickas till sjukhus utanför Sverige, då det inte har gått att få tag på någon ledig plats inom landets gränser. Bland annat fick ett barn från Örebro transporteras till Oslo då det saknades intenstivvårdsplatser på Karolinska universitetssjukhuset.

Andreas Ohlin, verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken vid Örebros universitetssjukhus, menar att platsbristen är välkänd.

– Vi hade det senast uppe vid ett möte med alla svenska barnklinikschefer i höstas. Vi är alla lika bekymrade över den här bristen på platser, säger han till Dagens Nyheter.

På Karolinska universitetssjukhuset skulle antalet intensivvårdsplatser för barn öka från åtta till femton i samband med flytten till Nya Karolinska Solna (NKS). Sedan dess har antalet fastställda platser sänkts till tio – men bara sju är öppna.

– Nu börjar vi alltid ett nattjourspass med att det är fullt på barnintensiven. Vi har ingen strategi för vad vi ska göra om det kommer ett nytt barn som behöver intensivvård, säger Johannes Jacks, läkare på barnintensiven vid NKS, till Dagens Nyheter.

Ett problem är att det nya sjukhuset är byggt så att alla intensivvårdspatienter ska vårdas på enkelrum. Det ställer ännu större krav på bemanningen – vilket gjort att sjukhuset tvingats öppna upp väggar mellan ett antal rum.

Svante Norgren, säger till DN att fler ombyggnationer är på gång.

– Vi har ansökt om att öppna fler förbindelser mellan vårdrum. På så sätt kommer vi att kunna använda intensivvårdsplatserna mer effektivt. Det är viktigt eftersom vi hjälper hela landet.

Läs också:

Överbeläggningarna ökade med nästan 20 procent 2016

Växande brist på vårdplatser i Stockholm

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Flytten knappt påbörjad – NKS byggs redan om