Den nyligen öppnade Vinteravdelningen på Danderyds sjukhus började använda den bredare antibiotikan Rocephalin framför exempelvis Claforan och Bensyl-Pc vid lunginflammation, urinvägsinfektion och rosfeber. Det rapporterade Dagens Nyheter tidigare i veckan.

Orsaken är det har varit svårt för sjukhuset att få bemanning med sjuksköterskor nattetid varpå underläkare anställts, vilka dock inte kan ge läkemedel. För att lösa personalproblemet började avdelningen använda Rocephalin som bara ges en gång per dygn, vilket gör den mindre personalkrävande.

De ändrade rutinerna medförde dock massiv kritik då bredare antibiotika ökar risken för resistenta bakterier. Kritiken kom från till exempel smittskyddsläkare, Vårdförbundet och Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens.

– Det är oerhört illavarslande att man överger behandlingsrekommendationer med anledning av vårdsituationen. Speciellt när det gäller antibiotika. Då är vi ute på hal is, säger Ove Andersson, informationsläkare för Strama i Uppsala, och andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, till Läkartidningen.

Men nu backar alltså Danderyds sjukhus. Chefläkare Peter Lindton säger till Dagens Nyheter att Rocephalin nu inte kommer att ges på de indikationer man tidigare angivit.

– Vi tyckte att det skulle ha gagnat patienterna. Men man ska kunna ändra sig. Det kanske inte var helt optimalt att göra som vi hade tänkt, säger han till tidningen.