HSAN skriver i sitt beslut att de brott som skolläkaren dömts för är allvarliga och ägnade att påverka förtroendet för honom. Hans legitimation som läkare ska därför återkallas.

Skolläkaren dömdes i tingsrätt och hovrätt för flera fall av grova barnpornografibrott, ett flertal fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt två fall av sexuellt övergrepp mot barn. Påföljden blev tre års fängelse samt skadestånd på drygt 300 000 kronor.

Mot bakgrund av det inträffade valde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att vända sig till HSAN med en begäran om att läkarens legitimation skulle återkallas. Att brotten som läkaren dömts för begåtts inom ramen för hans yrkesutövning har varit särskilt försvårande, anser IVO. 

I sin kommunikation med myndigheterna har läkaren själv framhållit att brotten begåtts under en period då han mått psykiskt dåligt. Han har nu inlett behandling och är säker på att han med rätt hjälp kommer att kunna arbeta som läkare igen.

HSAN finner dock inga särskilda skäl för att underlåta beslut om återkallelse av legitimation. 

Läs tidigare artiklar:

IVO: Återkalla dömda skolläkarens legitimation

Sänkt straff för skolläkaren

Skolläkaren överklagar sin dom

Läkaren döms till fyra års fängelse