Under vintern har läget på de engelska akutmottagningarna, precis som på de svenska, varit mycket ansträngt. Väntetiderna och överbeläggningarna har ökat. Flera sjukhus har larmat om att de befinner sig under en alltför hård press.

Den allmänna hälso- och sjukvården, NHS, klarar inte av sitt uppdrag, enligt Mark Holland som är chef för Society for acute medicine.

– Regeringen måste acceptera att NHS inte klarar en normal vinter. När ska premiärministern inse att vi befinner oss i en kris? säger han till The Telegraph.

Krisen har också resulterat i larm från läkarhåll. Ett öppet brev, som har initierats av två brittiska läkare på Brighton och Sussex University Hospital och undertecknats av 2 000 seniora läkare inom den allmänna hälso- och sjukvården, har adresserats till premiärministern. I brevet beskriver läkarna en yrkesvardag där de ständigt misslyckas med att uppnå sina och patienternas förväntningar och får be patienterna om ursäkt för vårdkvaliteten. Enligt läkarna är patientsäkerheten i fara och de uppmanar därför Theresa May att tillföra mer resurser till NHS.

Nyligen lyckades premiärministern även reta upp allmänläkarna. I ett uttalande beskyllde hon dem för att förvärra den redan pressade akutverksamheten på sjukhusen genom att inte utöka sina öppettider. Hon hotade med minskade resurser för läkarmottagningar som inte höll öppet sju dagar i veckan, mellan klockan 08 och 20.

Uttalandet har mött skarp kritik från The British Medical Association (BMA). Ordföranden för allmänläkarsektionen, Chaand Nagpaul, sade sig vara chockad över premiärministerns »attack på allmänläkarna«. Han sade även att det inte går att utöka arbetstiderna mer eftersom allmänläkarna inte kan arbeta hårdare eller mer än de redan gör.

Många allmänläkare runt om i landet uttryckte sin ilska över Theresa Mays kommentar, som de beskrev som ett bevis på bristande insikt om de extrema utmaningar som många läkarmottagningar står inför. Senare har dock hälsodepartementet och NHS England sagt att läkarmottagningarna inte behöver ändra sina öppettider.

I ett brev till Theresa May ber BMA om ett möte för att kunna ge henne en bild av hur det fungerar inom sjukvården år 2017.