Mellan 2015 och 2016 minskade den totala antibiotikaförsäljningen i Sverige från 323 till 318 recept per 1 000 invånare. Men i åldersgrupperna 0–6 år och 7–19 år ökade försäljningen med 4,5 respektive 1,5 procent.

– Det kan ha flera orsaker och är något vi måste analysera vidare. Det var antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner som ökade i barngrupperna under 2016, säger Jenny Hellman, apotekare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Sedan mitten av 1990-talet har dock antibiotikaanvändningen bland de yngsta barnen minskat med över 70 procent i Sverige.

Störst minskning mellan 2015 och 2016 var det i åldersgruppen 65–79 år, där försäljningen av antibiotika minskade med 3,5 procent.

När det gäller den totala antibiotikaanvändningen på recept syns stora skillnader mellan olika regioner och landsting. Stockholm låg förra året högst med 345 recept per 1 000 invånare. Lägst låg Västerbotten med 252.

Läs också:

Fortsatt kraftig ökning av multiresistenta bakterier i Sverige

Miljarder i merkostnader för resistenta bakterier

Ökad provtagning tros ligga bakom ökning av resistenta bakterier