I slutet av december presenterade regeringen det efterlängtade lagförslaget om en nationell läkemedelslista som ska ge läkare en överblick över patientens aktuella läkemedelsbehandling.

Den nya lagen – lagen om nationell läkemedelslista – föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Lagförslaget är just nu ute på remiss. Under tiden ska eHälsomyndigheten klura på hur läkemedelslistan ska bli verklighet.

– Nu gör vi en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska gå från intention till realitet. Vi ska svara på vad som krävs för att utveckla och införa en ny teknisk plattform. Förstudien omfattar även gränssnitt och struktur för behörighetsstyrning. Dessutom ska vi ta fram en tidsplan för införandet, säger Eva-Britt Gustafsson, tillförordnad generaldirektör vid E-hälsomyndigheten, i ett pressmeddelande

– Ett jättebra förslag, kommenterade Emma Spak, ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, när lagförslaget kom i december. Men hon gav även en del ris. Läkarförbundet är bland annat kritiskt till att inte rekvisitionsläkemedel – läkemedel som patienten får på sjukhus – ska finnas med.

Emma Spak betonade även att det är viktigt att vårdgivarna och de berörda statliga myndigheterna på en gång sätter igång och strukturerar läkemedelsinformationen.

E-hälsomyndighetens förstudie ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.

Läs mer: 

Efterlängtat lagförslag på plats

Emma Spak om nationella läkemedelslistan