Beslutet om lönesatsningen fattades under tisdagens möte med regionstyrelsens arbetsutskott och innebär att specialister i allmänmedicin som är anställda i offentlig primärvård får ett lönepåslag om 10 000 kronor i månaden. För ST-läkare i allmänmedicin höjs ingångslönen med 5 000 kronor i månaden.

Satsningen ska vara en del av arbetet med att uppnå målet att Region Kronoberg ska vara oberoende av hyrpersonal till 2019.

– En av de frågor jag möter mest i samtal med medborgare är den ohållbara situationen med hyrpersonal, särskilt inom primärvården. Därför känns det bra och viktigt att kunna göra den här satsningen, säger regionrådet Anna Fransson (S), i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna som citeras av Smålandsposten.

Läkartidningen har tidigare berättat om en liknande satsning i Landstinget Dalarna där läkare som arbetar kliniskt inom primärvården ska lockas med 12 000 kronor extra i månaden. 

Läs mer:

Dalarna vill locka läkare till primärvården med lönelyft