Många kvinnor med hög ärftlig risk för att drabbas av bröstcancer väljer att som förebyggande åtgärd operera bort brösten, så kallad profylaktisk mastektomi. Men nu visar det sig att ett stort antal operationer som genomförts vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå inte har gått till på rätt sätt.

Problemet uppdagades när en kvinna från Norrbotten fick cancer trots att hon genomgått operationen.

– Det är väldigt beklagligt att patienten som opererat sig ändå utvecklat cancer och det lidande det medför, säger Jonas Claesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting, till SVT.

Enligt SVT Västerbotten handlar det totalt om 100 kvinnor som ska vara i riskzonen efter att ha opererats vid sjukhuset.

Nu kommer berörda patienter att kallas till en uppföljande kontroll. Landstinget meddelar också att de ska se över rutiner och att en lex Maria-anmälan gjord.