Anmälan gäller operationer gjorda 2012 och 2013, där en kvinnlig patient fick en konstgjord luftstrupe inopererad. Implantatet kollapsade efter den första operationen och hon fick genomgå ytterligare en operation, och fick livshotande komplikationer.

I anmälan från Karolinska universitetssjukhuset framgår att det första ingreppet gjordes utan att någon »journalförd multidisciplinär rond« gjorts.

På liknande sätt anmälde nyligen Sahlgrenska universitetssjukhuset tre av de fyra kritiserade transplantationerna med stamcellsbehandlade organ som gjorts där. De tre gällde en ny teknik vid operation av bukkärl. Den fjärde operationen, gällande en patient som fick en ny luftstrupe, har ännu inte anmälts men utretts av sjukhuset.