Det var i augusti förra året som en anmälan om misstänkt oredlighet i forskning skickades till Karolinska institutet gällande kirurgen Paolo Macchiarini.

Anmälarna, som är två av de visselblåsare som först slog larm om kirurgens verksamhet, anser att Paolo Macchiarini och två medförfattare manipulerat och förfalskat forskningsdata i en vetenskaplig poster som presenterades vid en konferens i USA 2012.

KI har nu överlämnat ärendet till Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) för bedömning.

Expertgruppen har tidigare utrett två av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar och kom då fram till att det rörde sig om oredlighet i forskning.

Slutgiltigt beslut om oredlighet i de aktuella ärendena fattas av KI. I december förra året fällde KI Paolo Macchiarini och tre av hans medförfattare för oredlighet i forskning avseende en av artiklarna som expertgruppen bedömt. Beslut gällande den andra artikeln väntas inom kort.

Ett antal ytterligare artiklar är under utredning av CEPN:s expertgrupp. Utöver dessa finns ytterligare en anmälan om misstänkt oredlighet mot Paolo Macchiarini på KI:s bord. Denna handlar om att han på falska grunder ska ha fått etiktillstånd i Ryssland. I det fallet har KI ännu inte beslutat om att skicka ärendet vidare till CEPN:s expertgrupp.